Linux
搞定总裁大叔 第4卷 【完结感言】
全本小说网 animeacademyradio.net 加入收藏
    ————————————————————————————————————————————————————————————

    没有什么好说的,就这样完结了……

    咳咳……

    结局虽然有些仓促,但是蚊子想写的都写出来了。

    谢谢大家这几个月来的支持。

    这次又是一次突破,大叔这篇居然突破了四十万字。

    以后,蚊子会继续努力,也希望支持蚊子的童鞋能够继续支持蚊子。

    坑品有保障哦亲~

    由于五月份蚊子要实习,之后要准备英语考级,还有期末考试等等事情,所以蚊子也许短时间之内不会出新文了。

    不过,感谢大家的支持吧!

    新文最晚是暑假和大家见面。

    再次谢谢各位的支持!

    还有番外的问题,由于蚊子状态不佳,原本准备的三个番外只写了一个严笑的,而且写得各种奇葩= =

    所以,蚊子决定放弃番外的构思,如果真的要写,也会重新开文写吧。

    谢谢大家的支持,我们下本书再见。

    另外,大家记得留言哦~

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
全本首页 | 玄幻小说 | 武侠小说 | 都市小说 | 言情小说 | 收藏本页
© 2006 全本小说网
澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网 澳门金沙_澳门金沙网址_澳门金沙官网